Ардчилсан Намаа шинэчилсэн шиг шинэчилье! 

Гишүүдээсээ асууя

Ардчилсан намын дүрмийн гажуудлыг засаж, гишүүдээсээ асуудаг болох

Гишүүдээ сонсоцгооё

Ард түмний илтгэл хүлээсэн нам болохын тулд гишүүдээ сонсдог болох

Гишүүдээрээ шийдүүлье

Гишүүдийн саналуудыг дүрэмд тусгаж гишүүдээрээ шийдүүлдэг болох

 

Дэмжигчдийн цахим бүртгэл

 


Ардчилсан Намын дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг

 

 


Видео

Зочны цаг - П.Цагаан /Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга асан/

ЭЗБӨЧСТ Удирдах зөвлөлийн дарга П. Цагаан - Хариулахгүй ч байж болно

ЛХА телевиз ярилцлага - АН-ын гишүүн П.Цагаан
 

 

 

Facebook