Холбоо барих


Вэбсайт: www.opendemparty.mn
Харилцах утас: (+976) 9404-1206
Имэйл: opendemparty@gmail.com
Сошиал хаяг: 

Нээлттэй хэлэлцүүлэг: www.facebook.com/groups/OpenDemParty 

 

Дэмжигчдийн цахим бүртгэл